jon raście…

Jon raście z-pad nizu
Tam, dzie jaho jašče niama
Z-pad svajho nizu ŭ svoj vierch
Tam, dzie jaho jašče nie było
Skroź čas, što jašče nie nadyšoŭ
Pakul byū Žniveń, jaho jašče nie było
Nie było naohuł ničoha
Kali jon pajšoŭ
A kali pačaŭsia, jaho nia stała zusim
Stała nie chapać
Jašče krychu j nie daviedalisia b nikoli
Što jon, naohuł, pačaŭsia
Ale nie praspali
Bo nichto nia spaŭ
Nichto nia ŭmieŭ spać
Nikoha hetamu nie vučyli
Tamu j nie praspali
Prosta lažali dy hladzieli ŭ siabie
Unutr siabie
Tam, dzie ciabie niama