ułaścivaści rozumu

1. być pamiaćciu
2. pałochać siabie
3. čakać na čas
4. być časam
5. być i prysutničać
6. ja tut
7. i mianie tut niama
8. ja jość skarb
7. jaki ty zaŭždy šukaŭ
8. vitaju, Andrej

cudy

unačy pajšli cudy
pabiehli pa tvary vočy
karani skrucilisia ŭ ziamli
ja skruciŭsia ŭnutry
ptuška zrabilasia daždžom
ja raśśmiajaŭsia by ptuška
vałasy zabłytalisia ŭ vobłaku
žniveń zabłytaŭsia ŭ vosieni
i ja ciabie złaviŭ

ličyłka vołata

ja siadzieŭ dy hladzieŭ praz škło na toje
jak vołat z cehły ciahnie cmoka za chvost
niby jakoje kaciania
inšy raz voźmieš, dy plunieš pad levuju ruku
hladziš, a plunuŭ sabie ŭ tvar
a maładzica ŭžo j rušnik niasie
a dziadula ŭśmichajecca dy lulku padaje
a ŭ samoha vočy što toj tytuń
chłopčyk na lalku pakazvaje
a ŭ samoha ścizoryk za paskam
dy manietka pad piatkaj

samnambuła

ad adnaho da dvuch pojdziem
z dvuch palacim praz try na čatyry
j skočym ź piaci na šeść
i tak adzin -
u adnaho niama
dva
pra dva viedać nie zagadana
try
baču biez vačej
z čatyrma soncami baču
jak chodziać piać vołataŭ
šostym byŭ ja

dyjaloh

- ...staŭ na sioje-toje zabyvacca
- jon tady pierastavaŭ pić dy padoŭhu hladzieŭ u vakno
hladzieŭ na śviatło
sprabavaŭ uzhadać
- časam hładziŭ rukoj vadu
- jana cicha śmiajałasia j chavałasia ŭ jaho za śpinaj
- a pyłu rabiłasia ŭsio bolej
- u jaho apuskaŭ svaje dałoni j niešta šukaŭ
- tak, ja pryjšoŭ adtul
- usiu zimu budavaŭ most
- pa im sydu j schavajusia
- śnilisia cny
- niby skazaŭ niechta "Boh"
niby nia pamiataju imionaŭ ptušak
imionaŭ rek i ruk
- i niechta plača j kliča jaho
a jon usio hladzić na nieba
j namahajecca ŭzhadać
- niešta


žalejka

skazaŭ "O C"
i ŭbačyŭ jaho
ubačyŭ sonca
usio ž ubacyŭ
vočy stali soncam
i vočy zrabilisia soncam
kostki zrabilisia škłom
skura źvinieła
śpiavała na vietry
bajałasia śniehu
a vočy zrabilisia soncam
nievierahodnaje sviatło biła znutry
irvałasia vonki
irvałasia praź cimonyja hłybini
biazdonnyja ŭnutranyja sysviety
unutranyja reki
unutranyja śviety
i jany źnikali
nazusim
nazaŭždy
rabilisia śviatłom
pramianeli sami saboju
łopalisia lusterki
źnikali adlustravańni
sychodzili ŭsie hości
usie zalusternyja hości
uciakali preč
skakali ŭ vadu
sychodzili za paroh
usio ž ubačyŭ sonca
heta ŭsio ž było sonca
i pierastavali
i spyniali bieh
i nia stała ani zorak
ani vietru
ani drevaŭ
ani hołasu
ani pachu
ani chvalaŭ
ani ptušak
raśśmiajaŭsia
uzhadaŭ
uzhadaŭ!
što tak jano j jość
tak jano j było zaŭždy
i miž udycham i vydycham
narodžany śviet
byŭ rybaj
ryba trapiła ŭ sietku
potym papłyła
potym papłyła
ŭ mora
voś i ŭsio