Vir

Pieratvarajusia ŭ vadu
My napaŭniajem usio navokał
My – cišynia
Pieratvarajusia ŭ pavietra
My rušym u cišy
My - podych
Pieratvarajusia ŭ nianaviść
My ŭ kožnym podychu
My – smaha
Pieratvarajusia ŭ kamieńnie
My ŭzmacniajem smahu
My - biesśmiarotnaść
Pieratvarajusia ŭ lutaść
My šukajem śmierć
My - šlach
Peratvarajusia u ściužu
My chavajem usie šlachi
My - adčuvańnie

Uel

Śviet
I my pojdziem za im
Nibyta myšy
Čuješ, jak śpiavajuć mohiłki?
Kali skončycca doždž
Ty zrazumieješ słovy
Kožnamu pa trunie
Kožnamu sonca

Ruh

Ja baču novaje sonca
Šlach ad podychu da podychu
Skončany
Ja adčuvaju vodar
Inšych šlachou
Padarožža da śvietu
Skončana
Bialejšyja za śnieh
Chutčejšyja za kamiani
Schavanyja ad aniołaŭ

SS18

Kali tvaje anioły
Ŭbačać ź niabiosaŭ
Ziamlu
I podych ich, łaskavy j rodny
Zapalic pavietra
Pryhožyja ščyryja ruki
Voźmuć kulbu
Zrabi mianie
prazrystym
Zrabi mianie
Niabačnym na śnieze
Zrabi mianie
prazrystym
Zrabi mianie
Śnieham
Zrabi mianie
prazrystym
Zrabi mianie
Niabačnym u vadzie
Zrabi mianie
prazrystym
Zrabi mianie
Vadoju
Zaraz hladzi praź mianie
Na sonca
Kab zrazumieŭ ja
Što źmianiłasia

Vest

A, mabyć, zrobiš mianie
Svaim boham
Ja nia bačyŭ anivodnaha boha
Pad ziamloj
Kali vočy tvaje
Anikoli nia bačyli śniehu
Ja zrablu jaho z tvajoj kryvi
I budzie hleba čyrvonaj
I budzie dzień vośmy

Aujom

Tajamnicy tvaje, błukańni
Skarb hłybini
Pystačy
Pozirki zdaniaŭ
Stupajučy praz Ojum
Nie pałochaj mianie
Śmiajučysia čaraŭnictvam
Hułki, atrutny, sprytny, miortvy
Biaskoncy

Vavorok

Śviatyja my
Dychajuć pad vadoju
Śviatyja słovy
Inšaja sprava - zdrada